Ústav recyklačných technológií | Odpady - druhotné suroviny 5 | Quo Vadis Hydrometallurgy 6 | Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov

Zameranie konferencie a odborné témy

 • Recyklácia
 • Komunálne odpady
 • Priemyselné odpady
 • Nebezpečné odpady
 • Odpadové vody
 • Biologické odpady
 • Kritické suroviny a kritické kovy
 • Vzorkovanie a analýza odpadov
 • Odpadové hospodárstvo a manažment odpadov
 • Legislatíva v odpadovom hospodárstve
 • Obehová ekonomika
 • Dizajn recyklačných prevádzok a zariadení
 • Softvérové produkty pre recykláciu
 • Iné príbuzné oblasti

Hotel

Atrium Hotel

Mediálni partneri

logo_Erzmetall
logo_recycling
logo_odpady
logo_Hutnicke_listy


© Ústav recyklačných technologií 2016