Ústav recyklačných technológií | Odpady - druhotné suroviny 5 | Quo Vadis Hydrometallurgy 6 | Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov


Vybrané články z konferencie budú po oponentúre uverejnené v časopise World of Metallurgy - ERZMETALL (ISSN 1613-2394) alebo v špeciálnom vydaní časopisu Recycling - Open Access Journal (ISSN 2313-4321)

Inštrukcie

  • Šablóny sú k dispozícii na stiahnutie (nižšie)
  • Formálna stránka príspevkov je určená v šablóne
  • Články aj postre používajú rovnakú šablónu
  • Pre odborné články je rozsah max. 6 strán
  • V prípade posterov je rozsah max. 4 strany
  • Pre nahrávanie príspevkov použite formulár na tejto stránke (nižšie)
  • Tlač a umiestnenie postra počas konferencie zabezpečuje organizátor
  • Rozmer posterov bude 80x100cm

Šablóny

Nahrávanie príspevkov bolo ukončené

Hotel

Atrium Hotel

Mediálni partneri

logo_Erzmetall
logo_recycling
logo_odpady
logo_Hutnicke_listy


© Ústav recyklačných technologií 2016