Ústav recyklačných technológií | Odpady - druhotné suroviny 5 | Quo Vadis Hydrometallurgy 6 | Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov

Program konferencie QVR

  Utorok 6. jún 2017

 • 11:00 - 14:00 Registrácia
 • 14:00 - 14:30 Slávnostné otvorenie konferencie
 • 14:30 - 17:00 Vyzvané prednášky
 • 19:30 Uvítací slávnostný večer

  Streda 7. jún 2017

 • 8:30 - 9:30 Vyzvané prednášky
 • 9:30 - 10:10 Prednášky
 • 10:10 - 10:30 Prestávka na kávu
 • 10:30 - 10:50 Vyzvaná prednáška
 • 10:50 - 11:50 Prednášky
 • 11:50 - 12:50 Obed
 • 13:00 - 13:30 Vyzvaná prednáška
 • 13:30 - 14:30 Prednášky
 • 14:30 - 15:00 Prestávka na kávu
 • 15:00 - 15:40 Prednášky
 • 16:00 - 17:00 Posterová sekcia
 • 19:00 Vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien
 • 19:30 Barbecue Party

  Štvrtok 8. jún 2017

 • 8:30 - 9:30 Vyzvané prednášky
 • 9:30 - 9:50 Prednášky
 • 9:50 - 10:20 Prestávka na kávu
 • 10:20 - 10:50 Vyzvaná prednáška
 • 10:00 - 11:50 Prednášky
 • 12:00 - 13:00 Obed
 • 13:15 - 13:45 Vyzvaná prednáška
 • 13:45 - 14:45 Prednášky
 • 14:45 - 15:15 Prestávka na kávu
 • 15:15 - 15:45 Vyzvané prednášky
 • 15:45 - 16:25 Prednášky
 • 16:30 - 17:00 Posterová sekcia
 • 18:30 Večera

  Piatok 9. jún 2017

 • 9:00 - 9:30 Vyzvaná prednáška
 • 9:30 - 10:10 Prednášky
 • 10:10 - 10:40 Prestávka na kávu
 • 10:40 - 11:40 Prednášky
 • 11:45 Ukončenie konferencie
 • 12:00 - 13:00 Obed

Kompletný program konferencie s poradím účastníkov nájedete v druhom cirkulári

Hotel

Atrium Hotel

Mediálni partneri

logo_Erzmetall
logo_recycling
logo_odpady
logo_Hutnicke_listy


© Ústav recyklačných technologií 2016