Ústav recyklačných technológií | Odpady - druhotné suroviny 5 | Quo Vadis Hydrometallurgy 6 | Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov

Dôležité termíny

Konferencia:

6. – 9. 6. 2017

2. cirkulár:

10. 4. 2017

Zasielanie príspevkov:

20. 4. 2017

Platba:

15. 5. 2017

Konferenčné poplatky

Konferenčný poplatok(do 15.5.2017): 296€ s DPH
Platba po termíne (15.5.2017): 320€ s DPH
Konferenčný poplatok pre študentov: 150€ s DPH
Platba v hotovosti na mieste: 350€ s DPH
Sprevádzajúca osoba: 160€ s DPH
Poplatok za poster: 30€ s DPH
Platba za publikovanie príspevku v zborníku bez účasti na konferencii: 80€ s DPH

Konferenčný poplatok zahŕňa:

  • Účastnícky poplatok
  • Stravu a občerstvenie počas trvania konferencie
  • Konferenčné materiály a zborník
  • Simultánny preklad
  • Technické zabezpečenie konferencie
  • Prenájom miestností

Konferenčný poplatok nezahŕňa ubytovanie!

Odhlásiť sa z konferencie je možné do 31. 5. 2017 bez poplatku. Do 4. 6. 2017 bude možné odhlásenie so storno poplatkom 80€. Po tomto termíne nebude uznaná žiadna refundácia poplatkov.

Údaje pre platbu

Platbu je potrebné realizovať bankovým prevodom na uvedené bankové údaje. Každému účastníkovi konferencie bude vydaný daňový doklad o platbe.

Názov účtu: Fond R. Kammela, n.f.
IBAN: SK2709000000000442301572
SWIFT: GIBASKBX
Adresa: Slovenska sporiteľňa a.s., Bratislava

Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť celé meno účastníka.

Hotel

Atrium Hotel

Mediálni partneri

logo_Erzmetall
logo_recycling
logo_odpady
logo_Hutnicke_listy


© Ústav recyklačných technologií 2016