Ústav recyklačných technológií | Odpady - druhotné suroviny 5 | Quo Vadis Hydrometallurgy 6 | Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov

Kontakty

Adresa:
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta,
Ústav recyklačných technológií
Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko

Andrea Miškufová
tel.: +421 55 602 2400
e-mail: andrea.miskufova@tuke.sk
Predseda organizačného výboru
Zodpovedná za odborný program konferencie

Tomáš Havlík
tel.: +421 55 602 2428
e-mail: tomas.havlik@tuke.sk
Zodpovedný za platby, sponzoring a komerčné prezentácie

Dušan Oráč
tel.: +421 55 602 2412
e-mail: dusan.orac@tuke.sk
Zodpovedný za príspevky a zborník

Peter Turek
tel.: +421 55 602 2412
e-mail: peter.turek@tuke.sk
Zodpovedný za posterovú sekciu

Martina Laubertová
tel.: +421 55 602 2427
e-mail: mailto:martina.laubertova@tuke.sk
Zodpovedná za spoločenský program

Ján Jaščišák
tel.: +421 55 602 2404
e-mail: jan.jascisak@tuke.sk
Správca webstránky konferencie

Hotel

Atrium Hotel

Mediálni partneri

logo_Erzmetall
logo_recycling
logo_odpady
logo_Hutnicke_listy


© Ústav recyklačných technologií 2016