Ústav recyklačných technológií | Odpady - druhotné suroviny 5 | Quo Vadis Hydrometallurgy 6 | Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov

Technická univerzita v Košiciach,
Hutnícka fakulta,
Ústav recyklačných technológií

organizuje

6. ročník medzinárodnej konferencie

Quo Vadis Recycling

ktorá sa uskutoční 6. - 9. júna 2017 v hoteli Atrium vo Vysokých Tatrách

Fotky z konferencie
1. cirkulár
2. cirkulár

Vybrané články z konferencie budú po oponentúre uverejnené v časopise World of Metallurgy - ERZMETALL (ISSN 1613-2394) alebo v špeciálnom vydaní časopisu Recycling - Open Access Journal (ISSN 2313-4321)

Zameranie konferencie:

 • Recyklácia
 • Komunálne odpady
 • Priemyselné odpady
 • Nebezpečné odpady
 • Odpadové vody
 • Biologické odpady
 • Kritické suroviny a kritické kovy
 • Vzorkovanie a analýza odpadov
 • Odpadové hospodárstvo a manažment odpadov
 • Legislatíva v odpadovom hospodárstve
 • Obehová ekonomika
 • Dizajn recyklačných prevádzok a zariadení
 • Softvérové produkty pre recykláciu
 • Iné príbuzné oblasti

Registrácia

Vysoké Tatry

Hotel

Atrium Hotel

Mediálni partneri

logo_Erzmetall
logo_recycling
logo_odpady
logo_Hutnicke_listy


© Ústav recyklačných technologií 2016