CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

Ing. Tomáš Vindt, PhD.

Odborný asistent

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 24 26

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

tomas.vindt@tuke.sk

2011 – súčasnosť

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (do 30.06.2017 Hutnícka fakulta), Ústav recyklačných technológií ( do 31.01.2016 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov), Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2010 – 2015

Externé doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2008 – 2010

Inžinierske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2005 – 2008

Bakalárske štúdium Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2001 – 2005

Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, KošiceŠtudijný odbor: POLYTECHNIKA

Vedecké a výskumné aktivity

 • Stanovenie granulometrie síranu zinočnatého, Kovohuty Krompachy a.s. P-102-0004/11
 • Optimalizácia hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová a.s., ZP WC, s.r.o, Podbrezová, P-102-0057/11.
 • Spracovanie kalu po výrobe síranu zinočnatého, Kovohuty Krompachy a.s., P-102-0001/12
 • Spracovanie metalurgických odpadov v ŽP a.s. – ENVIROMENT, P-102-0018/12
 • Optimalizácia podmienok spracovania odpraškov z EOP, P-102-0025/13
 • Optimalizácia hydrometalurgického spracovania odpraškov z EOP, P-102-0020/14
 • Optimalizácia hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová a.s., P-102-0005/15
 • Projekt VEGA: Spracovanie a recyklácia oceliarenských úletov s obsahom ťažkých neželezných kovov, 2010 – 2013, 1/0123/11
 • Projekt VEGA: Materiálová recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov, 2013 – 2016, 1/0293/14
 • Projekt APVV: Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získania predajných produktov na báze zinku, cínu a olovaRECWAZ (APVV-14-0591)
 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné technológie s podporou znalostných technológií,
  UVP TECHNICOM (ITMS 26220220182)

Pedagogické aktivity

 • Druhotné suroviny a odpady
 • Hydrometalurgické procesy
 • Vplyv priemyslu na životné prostredie
 • Spracovanie priemyselného odpadu
 • Základy úpravníctva

Semináre a kurzy

 • Kurz vysokoškolskej pedagogiky

Ocenenia

 • Študentská vedecká konferencia Metalurgia 2010, Práca: Spodný ster vznikajúci pri žiarovom zinkovaní a jeho spracovanie, Umiestnenie: 2. miesto v kategórií Hutníctvo kovov
 • 7. kolo Študentskej vedeckej konferencie vo Zvolene Ekológia a environmentalistika, Práca: Analýza a spracovanie spodného steru vznikajúceho pri žiarovom zinkovaní, Umiestnenie: 2. miesto v kategórií Práce študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia

Iné profesionálne aktivity

Spoluorganizátor konferencií

 • WASTE – SecondaryRawMaterials 5, medzinárorná konferencia, Liptovský Ján, jún 2013, Slovenská republika
 • 6th International ConferenceKammel´sQuoVadisHydrometallurgy 6, Herlany, jún 2012, Slovenská republika - člen ogranizačného výboru

Iné

 • CechováciaKNKaSO - trvalý člen organizačného výboru a aktívna účasť ako Slávne kontrárium (od 2011 po súčasnosť)
 • Spolupráca pri organizácií Dni experimentov pre študentov stredných škôl
 • Člen pracovnej skupiny pre propagáciu štúdia na HF

Doplňujúce informácie

  • Výstavba modelu poloprevádzky pre potreby hydrometalurgického spracovania úletov z EOP
  • Obsluha zariadení:Eddy current separator, magnetický separátor, automatický delič vzorky, dvojrotorový drvič, kladivový drvič, čeľusťový drvič, trecí mlyn, mlyn na ultrajemné mletie, strihový mlyn

  Publikačná činnosť

  Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT