CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

Ing. Zita Takáčová, PhD.

Odborný asistent, tajomník ÚRT

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 24 93

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

zita.takacova@tuke.sk

2009 – súčasnosť

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (do 30.06.2017 Hutnícka fakulta), Ústav recyklačných technológií ( do 31.01.2016 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov), Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2010 – 2014

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2004 – 2009

Inžinierske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

1994 – 1997

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 04011

Vedecké a výskumné aktivity

Domáce

 • Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a olova; APVV-14-0591; 2015 – 2019
 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, ITMS:26220220182, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo, trvanie projektu jún 2013 – december 2015.
 • Materiálová recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) 1/0293/14, trvanie 2014 – 2016.
 • Spracovanie a recyklácia oceliarenských úletov s obsahom ťažkých neželezných kovov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA), 1/0123/11, trvanie 2011 – 2013.
 • Metodológia odberu vzoriek komunálneho odpadu v meste Košice a analýza jeho zloženia, č. P-102-0087/10, 2011.
 • Možnosti hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová, ZP VVC, s.r.o., Podbrezová, P-102-0038/10, 2010-2015
 • Možnosti materiálovej recyklácie Ni-Cd doskových akumulátorov, 274/EKO,2013

Zahraničné

 • Charakterization of dusts and sludges, organized collection off five dust samples and two regeneration sludge samples for charakterization. Aalto University Foundation - AU School Science and Technology, Fínsko, P-102-0022/10, 2010.
 • Access to the Litera DATA article database produced by KNKaSO HF TU Kosice, Aalto University Foundation - AU School Science and Technology, Fínsko, P-102-0031/10, 2010.

Pedagogické aktivity

 • Spracovanie odpadov ušľachtilých kovov, 2.stupeň
 • Spracovanie odpadových vôd, 2. stupeň
 • Základné informácie o odpadoch, 1. stupeň
 • Nakladanie s odpadmi, 1. stupeň
 • Spracovanie priemyselného odpadu, 2. stupeň, cvičenia
 • Spracovanie komunálneho odpadu, 2. stupeň cvičenia

Semináre a kurzy

 • 2014-2015 – Absolvovanie kurzu Manažérstvo kvality vysokoškolskej výučby v rámci ďalšieho vzdelávania vysokoškolských učiteľov na Katedre inžinierskej pedagogiky TUKE
 • 2011-2012 – Absolvovanie Kurzu vysokoškolskej pedagogiky na Katedre inžinierskej pedagogiky TUKE

Ocenenia

 • EKO 2011 – 3. miesto v národnom kole v kategórií: „Organizácie a zamestnanci organizácií“

Iné profesionálne aktivity

 • Vedúca celoročníkovej exkurzie organizovanej v 2. ročníku Bc. štúdia na HF
 • Odborný pracovník pre etapu 1.1.6 - Implementácia odporúčaní pre inovácie v národnom projekte: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, Aktivita: Posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl,ITMS 26110230120, september – november 2015.
 • Odborný pracovník VŠ pre etapu 1.1.6. - Spracovanie návrhu na inováciu v rámci študijného programu „Spracovanie a recyklácia odpadov“ v národnom projekte: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, Aktivita: Posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl, ITMS 26110230120, marec – september 2015.
 • Lektor – pedagóg externý podieľajúci sa na implementácii národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ITMS kód: 26110230120, september – december 2014.

Členstvá:

Členka organizačného výboru medzinárodných vedeckých konferencií:

 • Medzinárodná vedecká konferencia Waste – Secondary Raw Materials 5: 4. – 7. 6. 2013: Liptovský Ján, Slovensko
 • Medzinárodná vedecká konferencia Kammel´sQuo Vadis Hydrometallurgy 6, 4. – 7. 6. 2012, Herľany, Slovensko

Účasť na zahraničných konferenciách

 • apríl 2014 - MultiScience - XXVIII. Micro CAD International Multidisciplinary Scientific Conference, Miskolc, Hungary
 • november 2012 - Analytika odpadov II, Ždár nad Sázavou, Česká republika
 • marec 2011 - 18th International Students‘ Day of Metallurgy, Leoben, Austria

Exkurzie zahraničné

 • október 2015 - Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., Česká republika
 • október 2015- Pražské služby, a.s. ( ZEVO Malešice ) – Energetické využitie odpadu
 • marec 2011-  VA ERZBERG GmbH, Rakúsko – povrchová baňa na ťažbu Fe rudy

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT