CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

doc. Ing. Emília Sminčáková, PhD.

Docent

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 23 08

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

emilia.smincakova@tuke.sk

2008 – súčasnosť

Docent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor:5.2.40. Hutníctvo kovov

1987 – 2008

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor:22.01.9. Hutníctvo kovov

1991 – 2000

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor:22.01.9.Hutníctvo kovov

1975 – 1980

Inžinierske štúdium
Hutnícka fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach,  Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor:Hutníctvo, zameranie Ochrana životného prostredia

1971 – 1975

Gymnázium, Šrobárova 46,  Košice

Vedecké a výskumné aktivity

  • Štúdium a možnosti spracovanie špecifického odpadu vznikajúceho v procese kusového žiarového zinkovania; VEGA 1/0425/14, zástupca vedúceho projektu, 2014 - 2016
  • Aplikácia spektroskopických metód pri štúdiu mobility rizikových prvkov v environmentálne relevantných vzorkách; VEGA 1/0461/08, riešiteľ, trvanie 2008 – 2010.
  • Sledovanie reaktivity a zloženia enviromentálne relevantných materiálov partikulárneho charakteru, APVV 20 – 009404, riešiteľ, trvanie 2005 - 2007.

Pedagogické aktivity

  • Fyzikálna chémia
  • Technická chémia
  • Bakalársky projekt

Semináre a kurzy

  • Postgraduálny kurz programovania. 1980, Košice
  • Štúdium základov pedagogiky vysokej školy. Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, 1990, Bratislava
  • Kurz o odbornej spôsobilosti na prácu s jedmi; 1993, Košice

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT