CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

Ing. Jana Pirošková, PhD.

Odborný asistent

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 24 02

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

jana.piroskova@tuke.sk

Október 2015 - súčasnosť

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (do 30.06.2017 Hutnícka fakulta), Ústav recyklačných technológií ( do 31.01.2016 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov), Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor:4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2011 – 2015

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Lentá 9, 042 00 Košice
Študijný odbor:4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2009 – 2011

Inžinierske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Lentá 9, 042 00 Košice
Študijný odbor:4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2006 – 2009

Bakalárske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Lentá 9, 042 00 Košice
Študijný odbor:4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

Vedecké a výskumné aktivity

 • RECWAZ (APVV-14-0591) - Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a olova, (jún 2015 – december 2019).
 • VEGA MŠ SR 1/0442/17 – Komplexné spracovanie zinkových sterov vznikajúcich v procese zinkovania, (2017-2019).
 • VEGA MŠ SR 1/0425/14 – Štúdium spracovania salmiakového steru vznikajúceho v procese kusového žiarového zinkovania, (2014-2016).
 • VEGA MŠ SR 1/0235/12 - Štúdium nových postupov v biometalurgickom a hydrometalurgickom získavaní ušľachtilých kovov z odpadových vôd,(2011-2013).

Pedagogické aktivity

 • Neželezné kovy – cvičenia
 • Rafinácia a príprava zliatin – cvičenia
 • Špeciálne materiály a technológie – cvičenia
 • Príprava zliatin z odpadov – cvičenia
 • Nakladanie s odpadmi – cvičenia
 • Spracovanie komunálneho odpadu – cvičenia
 • Spracovanie kovového odpadu – cvičenia

Zahraničné pobyty

 • ERASMUS+ - Mobilita učiteľov za účelom výučby, Jagiellonian University in Krakow, Faculty of Chemistry, Depatrent of Physical Chemistry and Electrochemistry, Krakov, Poľsko, 03. – 06.04.2017

Ocenenia

Účasť a výhra na Študentskej vedeckej odbornej konferencii METALURGIA 2009 - 2011
 • ŠVOK: METALURGIA 2009 – cena pre najúspešnejšieho študenta 3.roč. Bc. štúdia: Ortuť v odpadoch a nakladanie s týmito odpadmi.
 • ŠVOK: METALURGIA 2010 – cena pre najúspešnejšieho študenta 1.roč. Ing. štúdia: Salmiakový ster vznikajúci pri žiarovom pozinkovaní a jeho spracovanie.
 • ŠVOK: METALURGIA 2011 – cena Rolanda Kammela pre najlepšiu prácu poslucháča špecializácie Hutníctvo neželezných kovov: Salmiakový ster vznikajúci pri žiarovom pozinkovaní a jeho spracovanie.

Iné profesionálne aktivity

Členstvá

 • Asociacie českých a slovenských zinkoven (AČSZ)

Aktívna účasť na konferenciách

 • 6th International Conference: Quo Vadis Recycling, High Tatras, 6. -9. Jun 2017, Slovenská republika.
 • 21th Hot Dip Galvanizing Conference, Czech and Slovac Galvanizers Association, Tatranská Lomnica, október 2015, Slovenská republika.
 • 20th Hot Dip Galvanizing Conference, Czech and Slovac Galvanizers Association, Praha, október 2014, Česká republika.
 • 19th Hot Dip Galvanizing Conference, Czech and Slovac Galvanizers Association, Špindlerův Mlýn - Ostrava, október 2013, Česká republika.
 • WASTE – Secondary Raw Materials 5, medzinárorná konferencia, Liptovský Ján, jún 2013, Slovenská republika.
 • 18th Hot Dip Galvanizing Conference, Czech and Slovac Galvanizers Association, Senec, október 2012, Slovenská republika.
 • 6th International Conference Kammel´s Quo Vadis Hydrometallurgy 6, Herlany, jún 2012, Slovenská republika.

Iné

 • Organizátor a garant v sekcii Environmentálne inžinierstvo na Študentskej vedeckej odbornej konferencii (ŠVOK) Metalurgia od roku 2013 až po súčasnosť.
 • Organizovanie katedrových seminárov (ŠVOK).
 • Organizovanie dňa Hutníckej fakulty v roku 2014.
 • Propagovanie Hutníckej fakulty  na rôznych podujatiach.

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT