CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.

Docent

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 23 07 (602 23 00)

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

lubomir.pikna@tuke.sk

Životopis

2009 – súčasnosť

Docent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor:4.1.17 Analytická chémia

2005 – 2009

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor:4.1.17 Analytická chémia

2001 – 2005

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor:4.1.17 Analytická chémia

1996 – 2001

Magisterské štúdium
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Moyzesova 16, Košice
Študijný odbor:chémia

1994 – 2002

Gymnázium Poštová 9, Košice

Vedecké a výskumné aktivity

 • Elektrochemická charakterizácia reaktivity práškových materiálov, trvanie 2001 – 2003 VEGA 1/8082/01
 • Elektrochemické štúdium reaktivity prírodných a laboratórne pripravených práškových materiálov, trvanie 2002 - 2004 APVT-20-002202 
 • Elektrochemické metódy na analýzu a charakterizáciu práškov a modifikovaných kovových práškov, trvanie 2004 – 2006 VEGA 1/1108/04
 • Sledovanie reaktivity a zloženia relevantných materiálov partikulárneho charakteru, trvanie 2005 – 2007 APVV-20-009404
 • Vývoj, validácia a aplikácia vybraných moderných metód atómovej spektrometrie a elektrochémie pre monitoring ťažkých kovov vo vodných ekosystémoch, prednostne biofilmoch, trvanie 2011 - 2012 VEGA 1/0236/11 (vedúci projektu)
 • Hydrogenácie v kvapalnej fáze, trvanie 2011 – 2014 EU projekt ITMS kód: 26220220144 (zástupca vedúceho za HF TUKE)

Pedagogické aktivity

 • Technická chémia
 • Hodnotenie environmentálnych rizík
 • Environmentálna geochémia

Semináre a kurzy

 • Kurz vysokoškolskej pedagogiky 2007
 • Interaktívne počítačové spracovanie dát – Univerzita Pardubice 2005

Ocenenia

 • 3. miesto v súťaži o najlepšiu doktorandskú prácu pri príležitosti 55. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach 2007

Zahraničné pobyty

 • Študijný pobyt 15.1. – 30.1.2001, 10.1.-20.1.2002 , Ústav anorganickej chémie AVČR v Řeži, ČR

Iné profesionálne aktivity

 • Člen organizačného tímu 55. Zjazdu českých a slovenských chemických spoločností 2003, Košice
 • Člen organizačného tímu študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2014, Metalurgia 2015
 • Člen Slovenskej chemickej spoločnosti

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT