CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.

Docent, zástupca riaditeľa

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 24 12

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

dusan.orac@tuke.sk

Životopis

2016 – súčasnosť

Docent
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (do 30.06.2017 Hutnícka fakulta), Ústav recyklačných technológií ( do 31.01.2016 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov), Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2014 – 2016

Docent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2009 – 2014

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2007 – 2010

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2002 – 2007

Inžinierske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

1994 – 2002

Gymnázium Jána Amosa Komenského, Košice

Vedecké a výskumné aktivity

Domáce projekty

 • Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a olova, RECWAZ (APVV-14-0591), člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2015 – 2019.
 • Materiálová recyklácia triedených zložiek komunálneho odpadu s obsahom kovov Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) VEGA 1/0724/17, zodpovedný riešiteľ, trvanie 2017 – 2019.
 • Materiálová recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) 1/0293/14, zástupca vedúceho projektu, trvanie 2014 – 2016.
 • Spracovanie a recyklácia oceliarenských úletov s obsahom ťažkých neželezných kovov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA), 1/0123/11, člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2011 – 2013.
 • Komplexné spracovanie prvotných a druhotných surovín s cieľom získania využiteľných zložiek, najmä neželezných kovov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) 1/0087/08, člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2008 – 2010.
 • Získavanie využiteľných zložiek efektívnym spracovaním odpadov z výroby hliníka – hliníkových sterov, APVV-20-013405 (doba trvania 2006 – 2009), riešiteľom
  2008 – 2009.

Medzinárodné projekty

 • Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme: H2020-SC5-2016-OneStageB, člen riešiteľského kolektívu, 2016 – 2019.
 • ReCoMet – Research Cooperation Metal Recycling, funded by BMBF (Federal Ministery of Education and Research) call within the framework of the Federal Government’s Strategy for the Internationalization of Science and Research in the funding program “Establishment and Expansion of Joint Research Structures in Europe”, člen riešiteľského kolektívu, 2015 – 2017.
 • Recycling of printed circuit boards from used consumer equipment, Deutscher Akademischer Austauschdienst a MŠVVaŠ SR, člen riešiteľského kolektívu, rok 2015.
 • Treatment of printed circuit boards, Deutscher Akademischer Austauschdienst a MŠVVaŠ SR, člen riešiteľského kolektívu, rok 2012.
 • Treatment of printed circuit boards, Deutscher Akademischer Austauschdienst, MŠVVaŠ SR, (DAAD projekt) rok 2012.

Pedagogické aktivity

 • Druhotné suroviny a odpady
 • Hydrometalurgické procesy
 • Ušľachtilé a vzácne kovy
 • Recyklačné technológie

Semináre a kurzy

 • Kurz vysokoškolskej pedagogiky
 • WISE – TC 2 - Substance Cycle waste management, 09. – 14. March 2008, Monschau, Germany

Ocenenia

 • EKO 2011 – 3. miesto v národnom kole v kategórií: „Organizácie a zamestnanci organizácií“
 • Najlepšia doktorandská práca v rámci „Týždňa vedy na Slovensku v roku 2008“ na Technickej univerzite v Košiciach.

Zahraničné pobyty

 • Výmenný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD), RWTH Aachen University, Aachen, Nemecko, 19.10. – 18.11. 2015.
 • Výmenný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD), RWTH Aachen University, Aachen, Nemecko, 01.10 – 31.10 2012.
 • ERASMUS – Mobilita učiteľov za účelom výučby, National Technical University of Athens/School of Mining and Metallurgical Engineering, Atény, Grécko, 06. – 17. 09. 2010.
 • WISE – TC 2 – Substance Cycle Waste Management, 09. – 14. 04. 2008, Monschau, Germany.

Iné profesionálne aktivity

Členstvá

 • WASTE – Secondary Raw Materials 5, medzinárorná konferencia, Liptovský Ján, jún 2013, Slovenská republika
 • 6th International Conference Kammel´s Quo Vadis Hydrometallurgy 6, Herlany, jún 2012, Slovenská republika - člen ogranizačného výboru
 • 5th International Conference Kammel’s Quo Vadis Hydrometallurgy 5, Herľany, máj 2008, Slovenská republika – člen organizačného výboru
 • Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov, Medzinárodná konferencia, 21. – 24. apríl 2009, Sklené Teplice, Slovenská republika - člen organizačného výboru
 • Cechovácia KNKaSO - trvalý člen organizačného výboru a aktívna účasť ako Slávne vysoké a neomylné prezídium (od 2007 po súčasnosť)

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT