CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

RNDr. Vladislava Mičková, PhD.

Odborný asistent

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 23 04

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

vladislava.mickova@tuke.sk

2017

súčasnosť

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Odbor: Analytická chémia

2008 – 2017

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Odbor: Analytická chémia

2007 – 2008

Vedecko-výskumný pracovník
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Odbor: Analytická chémia

2004 – 2007

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Študijný odbor: Analytická chémia

2006

Rigorózna skúška
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Študijný odbor: Analytická chémia

1999 – 2004

Magisterské štúdium
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Študijný odbor: Chémia

1994 – 1998

Stredná zdravotnícka škola, Košice

Vedecké a výskumné aktivity

 • Problematika stanovenia kritických a ťažkých kovov v strategicky významných surovinách. VEGA 1/0631/17, člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2017-2019
 • Moderné spektrálne metódy pri identifikácii ťažkých kovov vo vzorkách životného prostredia zaťaženého hutníckym priemyslom. Priama vs. roztoková analýza, VEGA 1/0126/14, člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2014-2016
 • Vývoj, modifikácia a optimalizácia frakcionačných a prekoncentračných postupov na zefektívnenie monitoringu kvality vodných ekosystémov v priemyselne zaťažených oblastiach, VEGA 1/0130/14, člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2014-2016
 • Hydrogenácie v kvapalnej fáze, EU projekt ITMS kód: 26220220144 člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2011-2014
 • Aplikácia spektroskopických metód pri štúdiu mobility rizikových prvkov v environmentálne relevantných vzorkách, VEGA 1/0461/08, člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2008-2010
 • Relevantné štatistické hodnotiace parametre pre evaluáciu tandemovej techniky pre priamu analýzu tuhých vzoriek metalurgického, žiaruvzdorného, keramického a environmentálneho pôvodu, VEGA 1/0459/08, člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2008-2010
 • Validácia moderných metód k rýchlej atómovej spektroskopickej analýze tuhých látok v prípade sedimentov a iných environmentálne relevantných vzoriek, DAAD 11/2005, člen riešiteľského kolektívu, trvanie 2006-2007

Pedagogické aktivity

 • Analytická chémia – výpočtové a laboratórne cvičenia
 • Technická chémia - výpočtové a laboratórne cvičenia

Semináre a kurzy

 • Kurz vysokoškolskej pedagogiky, TUKE, 2007

Zahraničné pobyty

 • Stáž v ESK Ceramics, GmbH. &Co.KG, Kempten, Nemecko (projekt DAAD č. 11/2005), 6/2007 - 7/2007
 • Stáž v ESK Ceramics, GmbH. &Co.KG, Kempten, Nemecko (projekt DAAD č. 11/2005), 10/2006 -12/2006
 • Stáž v ESK Ceramics, GmbH. &Co.KG, Kempten, Nemecko (program LeonardodaVinci, AVIEMTO č.: SK/04/A/F/PL-401286), 1/2005 - 5/2005

Iné profesionálne aktivity

Členstvá

 • Slovenská spektroskopická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedecko – technických spoločností – člen

Publikačná činnosť

Autor: MIČKOVÁ, Vladislava: Publikačná činnosť

Autor: BOKOVÁ, Vladislava: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT