CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

Ing. Gréta Maruškinová

Doktorand

Pracovisko: L9-A (451)

Tel: (+421) 055 / 602 24 05

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

greta.maruskinova@tuke.sk

2013 – súčasnosť

Doktorandské štúdium (externé)
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (do 30.06.2017 Hutnícka fakulta), Ústav recyklačných technológií ( do 31.01.2016 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov), Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2011 – 2013

Inžinierske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2008 – 2011

Bakalárske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2003 – 2007

Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno

Vedecké a výskumné aktivity

  • Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a olova; APVV-14-0591; 2015 - 2019
  • Materiálová recykláciaodpadov s obsahom kritických kovov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) 1/0293/14, zástupca vedúceho projektu, trvanie 2014 – 2016.
  • Univerzitný park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií ITMS:26220220182, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo

Pedagogické aktivity

  • Spracovanie priemyselného odpadu
  • Bakalárske praktikum

Zahraničné pobyty

  • Zahraničný pobyt v spoločnosti TRANSFORMACIONES METALÚRGICAS, S.A.U.

Iné profesionálne aktivity

  • Stáž: ŽP Výskumno – vývojové centrum, s.r.o.

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT