CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

Ing. Anna Kochmanová

Doktorand

Pracovisko: L9-A (451)

Tel: (+421) 055 / 602 24 05

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

anna.kochmanova@tuke.sk

2013 – súčasnosť

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (do 30.06.2017 Hutnícka fakulta), Ústav recyklačných technológií ( do 31.01.2016 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov), Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2005 – 2010

Inžinierske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2001 – 2005

Gymnázium

Vedecké a výskumné aktivity

  • Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a olova; APVV-14-0591; 2015 - 2019
  • Materiálová recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) 1/0293/14; 2014 – 2016.

Pedagogické aktivity

  • Bakalárske praktikum
  • Spracovanie nebezpečných odpadov
  • Neželezné kovy
  • Životné prostredie a neželezné kovy
  • Špeciálne materiály a technológie

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT