CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

Ing. Ivana Kobialková

Doktorand

Pracovisko: L9-A (450)

Tel: (+421) 055 / 602 24 02

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

ivana.kobialkova@tuke.sk

2012 – súčasnosť

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (do 30.06.2017 Hutnícka fakulta), Ústav recyklačných technológií ( do 31.01.2016 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov), Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2010 – 2012

Inžinierske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2007 - 2010

Bakalárske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2003 – 2007

Obchodná akadémia

Vedecké a výskumné aktivity

 • Materiálová recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) 1/0293/14, zástupca vedúceho projektu, trvanie 2014 – 2016.
 • Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a olova, APVV-14-0591, trvanie jún 2015 – december 2019.

Pedagogické aktivity

 • Neželezné kovy - cvičenia
 • Bakalársky projekt

Semináre a kurzy

 • Kurz vysokoškolskej pedagogiky

Zahraničné pobyty

 • Zahraničná stáž v spoločnosti Transformaciones Metalúrgicas – TRANSMESA, stáž realizovaná v rámci projetu „Vysokoškoláci do praxe“, Arenys de Mar, Barcelona, Španielsko, 07. 07. 2015 – 08. 08. 2015.
 • ERASMUS – Mobilita študentov, Jagelovská Univerzita, Fakulta chémie, Katedra elektochémie, Krakov, Poľsko,  23. 09. 2015 – 28. 01. 2015.

Iné profesionálne aktivity

Členstvá

 • WASTE – Secondary Raw Materials 5, člen organizačného tímu, Liptovský Ján, Jún 2013, Slovenská republika

Konferencie

 • Medzinárodná konferencia Kammel´s Quo Vadis Hydrometallurgy , Herľany, Slovenská republika, Jún 2012
 • Medzinárodná konferencia WASTE – Secondary Raw Materials 5, Liptovský Ján, Slovenská republika, Jún 2013
 • 21. medzinárodný deň doktorandov v odbore hutníctvo – ISDM 2014, Clausthal, Nemecko, Máj 2014
 • Medzinárodná konferencia „Klaster – Odlewnictwo – Przyszłość“, Świlczy – Rzeszow, Poľsko, September 2014

Iné aktivity

 • Člen organizačného tímu a garant Študentskej vedeckej odbornej konferencie v sekcii Hutníctvo
 • Člen organizačného tímu študentských seminárov – ŠVOK
 • Člen organizačného tímu – Deň hutníckej fakulty 2014
 • Prezentácia Hutníckej fakulty na rôznych podujatiach (deň otvorených dverí TUKE, Medzinárodný strojárenský veľtrh...)

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT