CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

Ing. Hedviga Horváthová, PhD.

Odborný asistent

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 24 04

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

hedviga.horvathova@tuke.sk

Vedecké a výskumné aktivity

 • Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a olova; APVV-14-0591 (2015 - 2019).
 • Návrh technologického postupu na odstraňovanie nečistôt  z granulátu hliníkových sterov za účelom zlepšenia kvality hliníkového granulátu. Hospodárska zmluva (2015 – súčasnosť).
 • Materiálová recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) 1/0293/14 (2014 – 2016).
 • Štúdium spracovania salmiakového steru vznikajúceho v procese mokrého kusového žiarového zinkovania - VEGA 1/0425/14 (2014 – 2016).
 • Štúdium získavania obecných a ušľachtilých neželezných kovov z druhotných zdrojov biometalurgickými a hydrometalurgickými postupmi - VEGA 1/0134/09(2009 – 2011).
 • Štúdium spracovania odpadov obsahujúcich neželezné kovy pomocou hydrometalurgických a biometalurgických metód - VEGA 1/3220/06 (2006 – 2008). Riešiteľom od 2007.

Pedagogické aktivity

 • Vplyv priemyslu na životné prostredie – prednášky
 • Spracovanie nebezpečných odpadov - cvičenia
 • Nebezpečné odpady – prednášky, cvičenia
 • Neželezné kovy - cvičenia
 • Životné prostredie a neželezné kovy – prednášky, cvičenia
 • Nakladanie s nebezpečnými odpadmi – prednášky, cvičenia
 • Spracovanie nebezpečných odpadov - cvičenia
 • Neželezné kovy - cvičenia
 • Základy environmentálnych biotechnológií - cvičenia
 • Biotechnologické procesy - cvičenia
 • Separácia fáz a zariadenia v hydrometalurgii - cvičenia
 • Biometalurgia - cvičenia
 • Základy biometalurgie - cvičenia
 • Vplyv priemyslu na životné prostredie - seminár
 • Základy informatiky - seminár

Ocenenia

 • 3. miesto v národnom kole EKO 2007 v kategórii študenti univerzít

Zahraničné pobyty

 • Erasmus - Università degli Studi dell'Aquila, Taliansko. Katedra chémie, chemického inžinierstva a materiálov, Laboratórium biometalurgie a inžinierskych procesov 01/2009 – 04/2009

Členstvo v organizačných výboroch

 • 2008  - Moderné trendy v spracovaní druhotných zdrojov neželezných kovov
 • 2008  - 5. Medzinárodná konferencia - Kammel's QUO VADIS HYDROMETALLURGY
 • 2009  - 1. medzinárodná konferencia Biotechnológie a kovy
 • 2011  - 2. medzinárodná konferencia Biotechnológie a kovy

Iné profesionálne aktivity

 • Detská univerzita –  člen projektu (spolupodieľanie sa na príprave, organizácii a prevedení)
 • Študentská vedecká odborná konferencia – vedenie katedrovej sekcie a aktívne spolupodieľanie sa na organizovaní fakultného kola počas 4 akademických rokov
 • Deň otvorených dverí – aktívna účasť pri príprave a realizácii
 • Odborná prax pre stredoškolákov - aktívna účasť pri príprave a realizácii
 • Nábory na stredných školách pre štúdium na VŠ

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT