CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.

Docent

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 23 07 (602 23 00)

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

maria.hezelova@tuke.sk

2011 – súčasnosť

Docent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 5.2.19 Anorganické technológie a materiály

2005 – 2011

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.1.17 Analytická chémia

1997 – 2005

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.1.17 Analytická chémia

1992 – 1997

Magisterské štúdium
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Moyzesová 16, 042 00 Košice
Študijný odbor: anorganická chémia

1988 – 1992

Gymnázium Poštová 9, Košice

Vedecké a výskumné aktivity

Domáce (člen riešiteľského kolektívu)

 • Komplexné spracovanie zinkových sterov vznikajúcich v procese zinkovania, VEGA 1/0442/17, trvanie 2017-2019
 • Materiálová recyklácia triedených zložiek komunálneho odpadu s obsahom kovov, VEGA 1/0724/17, trvanie 2017-2019
 • Hydrogenácie v kvapalnej fáze. EU projekt ITMS kód: 26220220144, trvanie 2011 - 2014
 • Vývoj, validácia a aplikácia vybraných moderných metód atómovej spektrometrie a elektrochémie pre monitoring ťažkých kovov vo vodných ekosystémoch, prednostne biofilmoch, VEGA 1/0236/11, trvanie 2011 - 2012
 • Sledovanie reaktivity a zloženia relevantných materiálov partikulárneho charakteru- APVV-20-009404,  zástupca vedúceho projektu, trvanie 2005 – 2007  
 • Elektrochemické metódy na analýzu a charakterizáciu práškov a modifikovaných kovových práškov. VEGA 1/1108/04, trvanie 2004 – 2006
 • Elektrochemické štúdium reaktivity prírodných a laboratórne pripravených práškových materiálov. APVT-20-002202, trvanie 2002 - 2004
 • Elektrochemická charakterizácia reaktivity práškových materiálov. VEGA 1/8082/01,  trvanie 2001 – 2003

Pedagogické aktivity

 • Chémia
 • Technická chémia
 • Fyzikálna chémia
 • Remediačné technológie v environmentalistike

Semináre a kurzy

 • Kurz vysokoškolskej pedagogiky

Organizovanie konferencií

 •  „55. Zjazd Českých a Slovenských chemických spoločností“ v Košiciach. 2003, člen organizačného tímu 
 • Študentská vedecká konferencia: Metalurgia 2014, Metalurgia 2015. člen organizačného tímu

Iné profesionálne aktivity

členstvá

 • Slovenská chemická spoločnosť (od 2003 po súčasnosť)

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT