CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

Ing. Marianna Dorková

Doktorand

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 23 12

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

marianna.dorkova@tuke.sk

2013 – súčasnosť

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo
Názov záverečnej práce: Moderné spektrálne metódy pri identifikácií prvkov vo vzorkách životného prostredia

2008– 2010

Inžinierske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: Environmentálna analýza
Názov záverečnej práce: Analytická kontrola kolobehu vybraných rizikových prvkov v životnom prostredí

2005 – 2008

Bakalárske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo
Názov záverečnej práce: Spracovanie pochromovaného odpadu

2001 – 2005

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Vedecké a výskumné aktivity

  • Spolupráca na projektoch VEGA č.1/0126/14 a 1/0130/14

Pedagogické aktivity

  • Bakalársky projekt
  • Analytická chémia - cvičenia

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT