CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

RNDr. Silvia Demčáková, PhD.

Odborný asistent

Pracovisko: L9-A

Tel:

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

silvia.demcakova@tuke.sk

1.7.2017 – súčasnosť

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Ústav recyklačných technológií, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2016 – 30.6.2017

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Ústav recyklačných technológií, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.1.17 Analytická chémia                           

2009 – 2016

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.1.17 Analytická chémia                           

2006 – 2009

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.1.17 Analytická chémia

2001 – 2006

Magisterské štúdium
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2,     041 54 Košice
Študijný odbor: Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

1997 – 2001

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Rožňava

Vedecké a výskumné aktivity

Granty a projekty

 • Hydrogenácie v kvapalnej fáze, trvanie 2011 – 2014 EU projekt ITMS kód: 26220220144
 • Vývoj, validácia a aplikácia vybraných moderných metód atómovej spektrometrie a elektrochémie pre monitoring ťažkých kovov vo vodných ekosystémoch, prednostne biofilmoch, trvanie 2011 - 2012 VEGA 1/0236/11
 • Relevantné štatistické hodnotiace parametre pre evaluáciu tandemovej techniky pre priamu analýzu tuhých vzoriek metalurgického, žiaruvzdorného, keramického a environmentálneho pôvodu, trvanie 2008 – 2010 VEGA 1/0459/08
 • Aplikácia spektroskopických metód pri štúdiu mobility rizikových prvkov v environmentálne relevantných vzorkách, trvanie 2008 – 2010 VEGA 1/0461/08 

Výskumné aktivity

 • Modifikácia povrchov tuhých elektród uhlíkovými nanorúrkami a ich využitie pri stanovení ťažkých kovov
 • Elektrochemické štúdium katalyzátorov
 • Využitie elektrochemických metód pri získavaní kovov z roztokov

Pedagogické aktivity

 • Fyzikálna chémia
 • Chémia
 • Technická chémia

Semináre a kurzy

 • Doplňujúce pedagogické štúdium, Technická univerzita v Košiciach, Katedra inžinierskej pedagogiky, 2005 - 2007

Ocenenia

 • Udelené štipendium Ľudmily Čuchranovej 2008

Zahraničné pobyty

 • Stáž 1.10. – 15.11.2007  Masarykova univerzita, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej chémie, Brno, ČR

Iné profesionálne aktivity

 • Člen organizačného tímu študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2012

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT