CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

História Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov

Katedra vznikla v roku 1954 pod pôvodným názvom Katedra kovohutníctva a zlievarenstva. Katedra sa celoštátne špecializovala na hutníctvo neželezných kovov. V dôsledku spoločenského vývoja prešla viacerými formálnymi a obsahovými zmenami, čo viedlo k transformácii na súčasný ÚRT.

Od roku 2005 je neoddeliteľnou súčasťou Katedry a študijného odboru Environmentálne inžinierstvo aj Centrum spracovania odpadov (CENSO). CENSO vzniklo na základe dlhoročnej a cieľavedomej práce Katedry v oblasti spracovania odpadov a nadviazalo na jej históriu a tradíciu. CENSO ponúka širokú paletu činností v oblasti spracovania a recyklácie komunálnych a priemyselných odpadov, ako aj zložiek separovaného zberu. Laboratórium sa okrem experimentálnej činnosti podieľa aj na tvorbe teoretických poznatkov v oblasti spracovania a recyklácie odpadov. Okrem aktívnej publikačnej činnosti je spoluorganizátorom medzinárodných a národných vedeckých konferencií.

V roku 2013 bolo ako výsledok dlhoročnej spolupráce medzi KNKaSO a ŽP Výskumno-vývojovým centrom s.r.o. založené spoločné laboratórium - Laboratórium spracovania priemyselných odpadov (LSPO). Hlavným cieľom LSPO je vytvorenie priestoru pre užšiu spoluprácu školy s priemyselnou praxou a zabezpečenie vhodných technických a materiálnych podmienok pre realizáciu výskumu v oblasti recyklácie kovonosných odpadov.

Členovia Katedry pôsobili ako experti v Nigérii, Zambii a Iráne. Realizovali dlhodobé pobyty v Austrálii, Belgicku, Bulharsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Čile, Chorvátsku, Indii, Japonsku, Kanade, Maďarsku, Nórsku, Peru, Poľsku, Rakúsku, Rusku, SRN, Švajčiarsku, Taliansku, Švédsku, Veľkej Británii, USA a v Brazílii.

Na katedre prednášali hosťujúci profesori z Belgicka, Bulharska, Grécka, Čile, Japonska, Kanady, Maďarska, Nemecka, Poľska, Ruska, Fínska, Talianska a Veľkej Británie. V školskom roku 2007/2008 pôsobil ako univerzitný profesor na Ústave Prof. DrSc., Dr.h.c., Heikki Kusti Jalkanen, ktorého predchádzajúce pracovisko bolo Helsinki University of Technology, Department of Materials Science and Engineering, Laboratory of Metallurgy, Fínsko. Poslucháči Ústavu v rámci študentských aktivít a riešenia diplomových prác navštívili Belgicko, Rusko, SRN, Poľsko, Fínsko, Taliansko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Grécko a Španielsko.

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT