CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook


Toto sú budúci študenti ÚRT

Prváčikovia z 1.V triedy ZŠ Park Angelinum 8 v Košiciach privítali 27.2.2017 návštevu z ÚRT HF TUKE pod vedením Ing. Kataríny Blaškovej a Ing. Petra Tureka.

Video 1 | | Video 2 | | Video 3 | | Video 4 |

Teta Katka názorne prváčikom porozprávala v prednáške na tému „Odpady a ich recyklácia“ nielen ako sa nakladá s komunálnym odpadom, ale aj aký ďalší osud ich v podobe recyklovaných výrobkov čaká. Deti si interaktívnym spôsobom vyskúšali nielen triedenie komunálneho odpadu, ale vlastnoručne si vyskúšali celý cyklus výroby recyklovaného papiera. Za kvalitné vytriedenie odpadu si našli v “smetiach” aj sladkú odmenu.

Je obdivuhodné a veľmi príjemné zistiť, žesa prváčikovia po celý čas aktívne zapájali do diskusie. S presnosťou vedeli pomenovať nielenodpady a farebné označenie zberných nádob, ale aj základné postupy pri spracovaní jednotlivých druhov odpadov. S nadšením a bez problémov dokázali odseparovať odpad do skupín: Papier, plast a kov, tetrapak, sklo a zmiešaný odpad. Žiačikovia zaujali svojou šikovnosťou a vedomosťami o odpadoch, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani dospelák. Atmosféra v triede počas návštevy bola plná entuziazmu a zvedavosti.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu našich budúcich kolegov.

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT