CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Predmety


VÝKLAD ŠTUDIJNÉHO PORIADKU
     

Bakalárske štúdium

  Programy výučby Materiály
Technická chémia I. Bc ZS Osnova prednášok a cvičení predmetu
Osnova prednášok a cvičení (kombinovaná výučba)
Okruhy otázok ku klasifikovanému zápočtu
Študijný materiál
Informatika I. Bc ZS Osnova Software a Hardware.pdf
Základné informácie o odpadoch I. Bc LS
Globálne problémy životného prostredia I. Bc LS
Legislatíva v odpadovom hospodárstve II. Bc ZS Prednáška
Dokumenty (ZIP)
Fyzikálna chémia II. Bc ZS Osnova prednášok
Osnova cvičení
Skriptá
Analytická chémia II. Bc ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Osnova cvičení (FBERG)
Základy úpravníctva II. Bc LS Prednášky
Praktikum z fyzikálnej chémie II. Bc LS
Recyklačné technológie II. Bc LS    
Vplyv priemyslu na životné prostredie III. Bc ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky
Teória a metodika experimentovania III. Bc ZS Informačný list  
Metodológia vzorkovania III. Bc ZS Osnova cvičení a prednášok
Prednášky
Neželezné kovy III. Bc ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
NK cvičenia.zip
Prednášky
Druhotné suroviny a odpady III. Bc LS Prednášky
Štátnicové otázky - externé štúdium
Nakladanie s odpadmi III. Bc LS Osnova prednášok Štátnicové otázky - externé štúdium
Organická chémia III. Bc LS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Nebezpečné odpady III. Bc LS Osnova  

Inžinierske štúdium

     
Hydrometalurgické procesy I. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Materiály
Prednášky
Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov I. Ing ZS Osnova prednášok
Osnova cvičení
Skriptá
Prednášky
Chémia organických zložiek odpadov I. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Ušľachtilé a vzácne kovy I. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky
Spracovanie komunálneho odpadu I. Ing LS Cvičenia_SKO.zip
Štátnicové otázky - externé štúdium
Spracovanie kovového odpadu I. Ing LS Štátnicové otázky - externé štúdium
Environmentálne aspekty výroby ťažkých kovov I. Ing LS  
Hodnotenie environmentálnych rizík I. Ing LS
Spracovanie odpadov ušľachtilých kovov II. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Spracovanie priemyselného odpadu
II. Ing ZS Osnova cvičení
Prednášky
Štátnicové otázky - externé štúdium
Spracovanie nebezpečných odpadov II. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky
Rafinácia a príprava zliatín II. Ing ZS Osnova cvičení
Osnova prednášok
Prednášky
Primeyselná toxikológia a ekotoxikológia II. Ing ZS Osnova seminárov
Osnova prednášok
Spracovanie odpadových vôd II. Ing ZS
Spracovanie a recyklácia odpadov Štátna skúška Štátnicové okruhy

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT