CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Dizertačné práce
Aktuálne prebiehajúce témy PhD. záverečných prác na ÚRT

Študijný program: SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA ODPADOV (1612 902)

Študent Školiteľ Téma
KLEIN Dušan ORÁČ Dušan Recyklácia vybraných neželezných kovov z priemyselných odpadov
KURUC Patrik MIŠKUFOVÁ Andrea Recyklácia vybraných neželezných kovov obzvlášť z priemyselných odpadov
KLIMKO Jakub ORÁČ Dušan Recyklácia vybraných neželezných kovov z triedených zložiek komunálnych odpadov
BLAŠKOVÁ Katarína TRPČEVSKÁ Jarmila Komplexné spracovanie zinkových sterov
TUREK Peter (externý doktorand) HAVLÍK Tomáš Zhodnocovanie odpadov s obsahom ťažkých kovov
JAŠČIŠÁK Ján HAVLÍK Tomáš Recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov
KOCHMANOVÁ Anna MIŠKUFOVÁ Andrea Skúmanie metód a vývoj postupov recyklácie odpadov s obsahom prvkov vzácnych zemín
MARUŠKINOVÁ Gréta(externá doktorandka) HAVLÍK Tomáš Zhodnocovanie nebezpečných priemyselných odpadov s obsahom ťažkých kovov
DORKOVÁ Marianna RUŽIČKOVÁ Silvia Moderné spektrálne metódy pri identifikácií prvkov vo vzorkách životného prostredia
KOBIALKOVÁ Ivana HAVLÍK Tomáš Recyklácia kovov z vybraných druhov odpadov

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT