CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
 

Zahraničné pobyty členov KNKaSO


Zamestnanci
  Zahraničná inštitúcia  
Rok
Doba
 
Účel pobytu
 

prof. Ing. HAVLÍK Tomáš DrSc. - vedúci katedry, profesor
  RWTH Aachen, Nemecko   2012 1 mesiac   DAAD projekt

Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali, Universita degli Studi del l’Aquila, Taliansko
  2012 1 týždeň   ERASMUS pobyt

National Technical University of Athens/School of Mining and Metallurgical Engineering, Grécko   2011 1 týždeň   ERASMUS pobyt

Aalto University, Faculty of Chemistry and Material Science, Department of Materials Science and Engineering, Corrosion and Materials Chemistry, Espoo, Fínsko
  2010
1týždeň
 
hosťujúci profesor

National Technical University of Athens/School of Mining and Metallurgical Engineering, Grécko
 
2010
2 týždne
 
ERASMUS pobyt

Helsinki University of Technology, Faculty of Chemistry and Material Science, Espoo, Fínsko
 
2009
1týždeň
 
hosťujúci profesor

National Technical University of Athens/School of Mining and Metallurgical Engineering, Grécko
 
2009
2 týždne
 
ERASMUS pobyt

Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali, Universita degli Studi del l’Aquila, Taliansko
 
2008
2 týždne
 
ERASMUS pobyt

Helsinki University of Technology, Faculty of Chemistry and Material Science, Espoo, Fínsko
 
2006
4 mesiace
 
hosťujúci profesor

Universidade federal do Rio Grande do sul escola de engenharia programa de pós-graduação em engenharia de minas metalúrgica e de materiais, Brazília
 
2004-
2005
12 mesiacov
 
hosťujúci profesor

prof. Ing. MIŠKUFOVÁ Andrea, PhD.
 
Helsinki University of Technology, Faculty of Chemistry and Material Science, Espoo, Fínsko
 
2008
2 týždne
 
ERASMUS pobyt

Helsinki University of Technology, Faculty of Chemistry and Material Science, Espoo, Fínsko
 
2006-
2007
6 mesiacov
 
výskumný pobyt

Helsinki University of Technology, Faculty of Chemistry and Material Science, Espoo, Fínsko
 
2005
2 týždne
 
prednáškový pobyt

Graz University of Technology   2003 1 mesiac   Pobyt v rámci akcie Rakúsko-Slovensko

doc. Ing. TRPČEVSKÁ Jarmila, CSc. - docent
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Česká republika   2012 1 týždeň   ERASMUS pobyt
Technical University of Creete, Chania,  Grécko   2009 2 týždne   ERASMUS pobyt

Kielce University, Poľsko   2009 2 dni   Prednáškový pobyt

Kielce University, Poľsko   2005 1 týždeň   Výskumný pobyt

Alcan Děčín, Děčín, Česká republika   2003 1 týždeň   Výskumný pobyt

doc. Ing. ORÁČ Dušan, PhD. - docent
  RWTH Aachen, Nemecko   2012 1 mesiac   DAAD projekt

  National Technical University of Athens/School of Mining and Metallurgical Engineering, Grécko   2010 2 týždne   ERASMUS pobyt

Ing. LAUBERTOVÁ Martina, PhD. - Odborný asisitent
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Česká republika   2012 1 týždeň   ERASMUS pobyt
 
Ing. KUKURUGYA František - Výskumný pracovník
  Aalto University, Faculty of Chemistry and Material Science, Department of Materials Science and Engineering, Corrosion and Materials Chemistry, Espoo, Fínsko   2012 1 týždeň   ERASMUS pobyt

  Aalto University, Faculty of Chemistry and Material Science, Department of Materials Science and Engineering, Corrosion and Materials Chemistry, Espoo, Fínsko   2011 9 dní   ERASMUS pobyt

  Aalto University, Faculty of Chemistry and Material Science, Department of Materials Science and Engineering, Corrosion and Materials Chemistry, Espoo, Fínsko   2010 2 týždne   ERASMUS pobyt
Ing. HORVÁTHOVÁ Hedviga - Odborný asistent
  Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali, Universita degli Studi del l’Aquila, Taliansko   2009 3 mesiace   ERASMUS pobyt-riešenie dizertačnej práce
 

BÝVALÍ ZAMESTNANCI

 
doc. RNDr. KADUKOVÁ Jana, PhD. - docent
  Technical University of Creete, Grécko   2010 2 týždne   prednáškový pobyt v ERASMUS

University of Birmingham, Veľká Británia   2009 10 dní   prednáškový pobyt ERASMUS

Helsinki University of Technology, Faculty of Chemistry and Material Science, Espoo, Fínsko   2008 2 týždne   prednáškový pobyt ERASMUS

doc. Ing. ŠTOFKOVÁ Magdaléna , CSc. - docent
  Technical University of Creete, Chania,  Grécko   2009 2 týždne   ERASMUS pobyt

Ing. LACKO Rastislav - Odborný asisitent
  NOSTA Luxemburg S.à.r.l., Wecker, Luxembursko   2007 15 týždňov   Leonardo da Vinci pobyt

Ing. PETRÁNIKOVÁ Martina - Doktorand
  Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Fínsko   2011 3,5 mesiaca   Stáž

  Aalto University, Faculty of Chemistry and Material Science,  Department of Materials Science and Engineering, Corrosion and Materials Chemistry, Espoo, Fínsko   2010 6 mesiacov   ERASMUS pobyt-riešenie dizertačnej práce
             
             
Študenti
Zahraničná inštitúcia   Rok Doba   Účel pobytu
 

PENCÁK Vladimír
  Aalto University, Faculty of Chemistry and Material Science, Department of Materials Science and Engineering, Corrosion and Materials Chemistry, Espoo, Fínsko   2010 3 mesiace   ERASMUS pobyt-riešenie diplomovej práce

SCHÜTZ Tomáš
  National Technical University of Athens, Grécko   2010 3 mesiace   ERASMUS pobyt-riešenie diplomovej práce

ŠUGAR Karol
  National Technical University of Athens, Grécko   2010 3 mesiace   ERASMUS pobyt-riešenie diplomovej práce

ŽUPČÁNOVÁ Lenka
  Polytechnio Kristis, Creete, Grécko   2010 3 mesiace   ERASMUS pobyt-riešenie diplomovej práce

ZAJACOVÁ Marcela
  Polytechnio Kristis, Creete, Grécko   2010 3 mesiace   ERASMUS pobyt-riešenie diplomovej práce

BLAŠKOVÁ Alžbeta
  Helsinki University of Technology, Faculty of Chemistry and Material Science, Espoo, Fínsko   2008 3 mesiace   ERASMUS pobyt-riešenie diplomovej práce

MRÁŽIKOVÁ Anna
  Helsinki University of Technology, Faculty of Chemistry and Material Science, Espoo, Fínsko   2008 3 mesiace   ERASMUS pobyt-riešenie diplomovej práce

PAĽOVÁ Veronika
  Helsinki University of Technology, Faculty of Chemistry and Material Science, Espoo, Fínsko   2007 3 mesiace   ERASMUS pobyt-riešenie diplomovej práce

POROKNOVCOVÁ Monika
  Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, Nemecko   2005 3 mesiace   ERASMUS pobyt-riešenie diplomovej práce

TURSKÁ Svetlana
  Helsinki University of Technology, Faculty of Chemistry and Material Science, Espoo, Fínsko   2005 3 mesiace   ERASMUS pobyt-riešenie diplomovej práce

KABINA Róbert
  Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, Nemecko   2005 3 mesiace   ERASMUS pobyt-riešenie diplomovej práce

SEDLÁKOVÁ – HOANG TRUNG Zuzana
  Helsinki University of Technology, Faculty of Chemistry and Material Science, Espoo, Fínsko   2005 3 mesiace   ERASMUS pobyt-riešenie diplomovej práce

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT